• Når livet gør ondt...

    kan en snak og en hjælpende hånd gøre forskellen.

Changeforlife

Udspringer af DropUd Beskæftigelse & Behandling, www.dropud.dk, og har samme ejer.

Changeforlife blev dannet på baggrund af øget efterspørgsel efter privat og anonym behandling, som kunne foregå i eget hjem eller på en selvvalgt behandlings- eller stabiliseringstur. Alt i alt en fuldstændig fleksibel behandling ud fra en tro på, at vi mennesker kender os selv bedst og hver især har en kvalificeret mening om, hvad der skal til, for at vi kan få det bedre.

Changeforlife er startet af Mette Gadegaard, som siden 2007 har drevet DropUd Beskæftigelse & Behandling, www.dropud.dk, som er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden og akkrediteret af både Akkreditering Danmark samt af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kendetegnende for både DropUd og Change4life er en høj faglighed og et enormt engagement.

Changeforlife udspringer af et stort ønske om at tilbyde privat og anonym hjælp og støtte til unge og voksne, som har udfordringer med alkohol- eller stofmisbrug, vrede, ADHD, angst, begyndende kriminel livsstil, bandetilknytning og lignende.

Både Mette Gadegaard og det øvrige personale i Changeforlife har mange års erfaring og ekspertise i behandling af disse sociale og psykiske problemer.

Changeforlife er endvidere et tilbud til dig, som ikke ønsker kommunens hjælp, men som ønsker ekstern, kvalificeret hjælp uden kommunens indblanding. Såfremt det længere henne i forløbet viser sig at give mening at inddrage kommunen, kan Changeforlife også hjælpe med dette.

Støtte og behandling i Changeforlife er fleksibel og kan foregå i eget hjem, hos Changeforlife eller på et selvvalgt, anonymt sted. Du bestemmer.

Changeforlife benyttes af alle samfundsgrupper. Helt fra børn og unge som har brug for ekstra støtte, til kendte popstjerner som ønsker hjælp til behandling af misbrug.

Changeforlife har afdelinger på både fyn og sjælland.

DropUd

DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, som laver misbrugsbehandling, dagbehandling og beskæftigelsesindsatser for socialt udsatte unge og voksne. DropUd bruger uddannet personale og lægger stor vægt på kvalitetssikring, faglighed samt dokumenteret effekt.

DropUd har flere afdelinger på Sjælland og Fyn, som tilbyder beskæftigelsesrettede indsatser og ambulant misbrugsbehandling. DropUd varetager desuden misbrugsbehandlingen på tre fængsler på Fyn, både ambulant- og døgnbehandling for Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Økonomi

Da det er privat behandling, afholder du selv udgiften hertil. Det er derfor også dig og kun dig, der bestemmer, hvordan forløbet skal skræddersys.

Ring til os for pris på netop det forløb, du ønsker.

Hvem er vi?

Mette Gadegaard

Mette Gadegaard

Direktør

Socialrådgiver, terapeut og misbrugsbehandler.

Daniel Jensen

Daniel Jensen

Misbrugsbehandler

Psykoterapeut, NADA- og mindfulnessinstruktør, uddannet i løsningsfokuseret metode.

Anne Mette Reventlow

Anne Mette Reventlow

Misbrugsbehandler

Socialrådgiver, terapeut og misbrugsbehandler.

Maria Frank Larsen

Maria Frank Larsen

Mestringsinstruktør

Ba. i pædagogik og psykologi. Behandler og mentor med mange års erfaring fra psykiatrien.

Eksternt tilknyttede konsulenter

Ib Gadegaard

Ib Gadegaard

Skolelærer
Jacob Ulrichsen

Jacob Ulrichsen

Speciallæge, dr.med., ph.d.
Stine Malling Thorsen

Stine Malling Thorsen

Autoriseret Psykolog

Changeforlife bruger uddannet personale og lægger stor vægt på kvalitetssikring, faglighed samt dokumenteret effekt. Medarbejderne har erfaring fra det kommunale system, misbrugsbehandling, Kriminalforsorgen og/ eller psykiatrisk erfaring.

Kontakt os for at høre nærmere, send os en mail eller ring til os på tlf. 30480200.